GARANTİ VE SERVİS - GARANTİ ŞARTLARI
 

1) Garanti Süresi Ne Kadar?

 

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır. Bazı markaların ürünlerindeki garanti süreleri daha uzun olabilmektedir.

 

2) Garanti kapsamına girmesi için hangi evraklar gerekli?

 

Satıcı tarafından kesilen fatura veya tarih atılmış ve kaşe imza yapılmış garanti belgesi gereklidir.

 

3)Garanti kapsamına giren ürünlerin tamiratı nasıl yapılır?


Garanti kapsamına giren arızalı ürünler bire bir değiştirilerek, müşterilerimize yeni ürün gönderilmektedir. Arızalı cihazlar geri alınır

 

4)Garanti kapsamında birebir değişim yapılan ürünler kaç günde teslim edilir?


Teknik ekip tarafından 3 iş günü içerisinde arızalı ürünün garanti kapsamına girip girmemesi raporu tamamlanır. Garanti kapsamında raporu verilen arızalı ürün yerine gönderilecek yeni ürün raporu takip eden 2 iş günü içerisinde kargo firmasına teslim edilir.

 

5)Garanti kapsamına girmeme durumu var mı?


Kullanıcının malı tanıtma ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye gönderilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisi altındadır.

 

6) Yetkili servis dışında yapılan işlemler, ürünü garanti kapsamından çıkartır mı?


Evet. Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.

  

7) Hangi günler iş günü olarak değerlendirilmektedir?


İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, Cumartesi ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.

 

8) Arızalı ürünü servis için size nasıl gönderebiliriz?


Arızalı ürünleri göndermeden önce mutlaka çağrı merkezi ile iletişime geçip gerekli yönlendirmeler doğrultusunda ilerlemeniz gerekmektedir.


 
9) Yeni gönderilen ürün için garanti süresi yeniden mi başlar?


Hayır. Yeni gönderilen ürün için garanti süresi ilk satın alınan üründen kalan garanti süresi ile sınırlıdır.  

 

10) Satış faturası ve garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

 

 

11) Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

 

 

12) Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

 

 

13) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.

 

 

14) Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilecektir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.